Za potrebe izrade promo materijala možete preuzeti naš logotip (jpg., png., pdf.), fotografije i razne ostale materijale koji su vam potrebni.